• gosen

สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตัน 2563

สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตัน 2563

รายการ Toyota Youth Super Series 2019 สนามที่ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา. นครราชสีมา. ประเภท คู่ผสม. อายุต่ำกว่า 17. รางวัลที่ได้รับ.

รายการ Toyota Youth Super Series 2019 สนามที่ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา. นครราชสีมา. ประเภท คู่ผสม. อายุต่ำกว่า 17. รางวัลที่ได้รับ.

ล้างขนให้สะอาดและทําให้แห้งได้อย่างไร

ล้างขนให้สะอาดและทําให้แห้งได้อย่างไร สวัสดีครับ คําถามคือคุณเคยคิดไหมว่า เราทําอย่างไรให้ขนขาวและสะอาด ผมจะแสดงให้คุณดู นี้คือเครื่องล้างขนที่นุ่มนวล เราพยายามล้างขนอย่างนุ่มนวลเพื่อไม่ให้ขนแตกหักเสียหาย ความลับนี้ก็คือ หนึ่ง ขนาดของบ่อน้ําที่ใช้ล้างขน สอง อุณหภูมิของน้ํา สาม ชนิดของน้ํายาที่นํามาใช้ล้างขน และสี่ ระยะเวลาในการล้างขน เราออกมาจากสถานที่ที่มีเสียงดังแล้ว เราทําการล้างขนกี่ครั้ง อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นจะล้างขนด้วยน้ําสะอาด และเราจะนําขนมาตากข้างนอกให้แห้งโดยใช้แสงอาทิตย์ และอากาศภายนอก

การแข่งฟิวเจอร์ครับ ชนะเลิศประเภทชายคู่​ BD 17 รองชนะเลิศอันดับสอง BD​17., BD 19., XD 19 GD 11

การแข่งฟิวเจอร์ครับ ชนะเลิศประเภทชายคู่​ BD 17 รองชนะเลิศอันดับสอง BD​17., BD 19., XD 19 GD 11

เครื่องขึ้นเอ็นแบดมินตัน และเทนนิส GOSEN GM08EX มือ2 ตัวละ 80,000.-บาท

เครื่องขึ้นเอ็นแบดมินตัน และเทนนิส GOSEN GM08EX มือ2 ตัวละ 80,000.-บาท