• gosen
NEWS & ACTIVITY
สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตัน 2563
สนับสนุนนักกีฬาแบดมินตัน 2563
 
รายการแรกของปีครับ
ผลการแช่งขัน
แชม์เปียนชายคู่ 9 ปี
รองแชมป์อันดับ 1 ชายเดียว 9 ปี
รองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว 9 ปี
รองชนะเลิศอันดับสอง หญิงเดี่ยว 11 ปี
รองชายเลิศหญิงเดี่ยว17 ปี
ชนะเลิศชายคู่รุ่น 17 ปี
รองชนะเลิศชายคู่ 17 ปี
ชนะเลิศคู่ผสม  17 ปี
รองชนะเลิศชายคู่  19 ปี
ชนะเลิศหญิงคู่ 19 ปี
ชนะเลิศคู่ผสม 19  ปี