• gosen
NEWS & ACTIVITY
ตอนที่ 4 ตอนที่แล้วผมได้กล่าวถึงทําไมเส้นรอบวงของลูกแบดจึงมีผลกับความเร็ว แต่สิ่งที่คุณยังไม่ ทราบคือ เมื่อเราเริ่มทําลูกแบดมินตัน เส้นรอบวงจะใหญ่กว่าลูกที่คุณเห็นในวันนี้ ทําไมผม จะแสดงให้คุณดู ใหญ่ กลาง เล็ก คุณจะเห็นว่าลูกแบดที่เริ่มต้นผลิตจะมีเส้นรอ
 
ตอนที่ 4 ตอนที่แล้วผมได้กล่าวถึงทําไมเส้นรอบวงของลูกแบดจึงมีผลกับความเร็ว แต่สิ่งที่คุณยังไม่ ทราบคือ เมื่อเราเริ่มทําลูกแบดมินตัน เส้นรอบวงจะใหญ่กว่าลูกที่คุณเห็นในวันนี้ ทําไมผม จะแสดงให้คุณดู
ใหญ่
กลาง
เล็ก
คุณจะเห็นว่าลูกแบดที่เริ่มต้นผลิตจะมีเส้นรอบวงใหญ่ ทําไม ในเริ่มต้นการผลิตเมื่อเรา เสียบขน ขนจะทํามุมกว้างชันมาก และในขั้นตอนต่อๆไปจะทําให้มุมแคบลง ทําให้ขนถูก บีบภายใต้แรงกดดัน เราจะเห็นได้ว่าเส้นขนพยายามดีดกลับไปที่ตําแหน่งเดิม เมื่อเราใช้ไม้แร็กเก็ตตีลูกแบดจะทําให้มุมของเส้นขนจะพยายามกลับไปที่เดิมมากขึ้น ซึ่ง ความพยายามกลับไปที่เดิม และความเร็ว จะมีผลต่อวิถีการวิ่งของลูก เสียงสะท้อน และ ความรู้สึกในการสัมผัสลูกแบดมินตัน
ผมขอจบเรื่องเพียงเท่านี้ และจะอธิบายเรื่องใหม่ในครั้งต่อไปครับ 21/9/2019