• gosen
NEWS & ACTIVITY
มีผู้ขายลูกขนไก่ตรา DTL ได้กล่าวอ้างว่า ทาง "นกแก้ว"เป็นผู้นำเข้ามาขาย ขอเรียนให้ผู้ซื้อทุกท่านได้ทราบ และเข้าใจว่า ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องกีฬาตรานกแก้ว ไม่ได้นำเข้าลูกแบรนด์ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ 21 พฤษภาคม 2562
มีผู้ขายลูกขนไก่ตรา DTL ได้กล่าวอ้างว่า ทาง
 
มีผู้ขายลูกขนไก่ตรา DTL ได้กล่าวอ้างว่า ทาง "นกแก้ว"เป็นผู้นำเข้ามาขาย
ขอเรียนให้ผู้ซื้อทุกท่านได้ทราบ และเข้าใจว่า ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องกีฬาตรานกแก้ว
ไม่ได้นำเข้าลูกแบรนด์ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ 21 พฤษภาคม 2562